Datum uitspraak:15-2-2006
Datum publicatie:15-2-2006
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Samenkomsten in het buitenland
Samenvatting:Het betreft een buitenlandse bijeenkomst voor medisch specialisten die zelf actief ervaring hebben met duiken dan wel betrokken zijn bij het keuren van duikers of sporters die van plan zijn om te duiken. De Codecommissie concludeert dat de algemene sponsoring, die met ingang van 1 april 2005 wordt gelijkgesteld met gastvrijheid aan individuele beroepsbeoefenaren, van € 11.000 resulteert in een bijdrage per deelnemer van € 550 per persoon. Wanneer dit bedrag wordt opgeteld bij hetgeen de individuele deelnemers reeds krijgen vergoed, blijft de gastvrijheid niet binnen redelijke perken. De Codecommissie concludeert bovendien dat de gastvrijheid niet ondergeschikt is aan het hoofddoel van de bijeenkomst, omdat het aantal uren dat aan de lezingen en het bezoek aan een ziekenhuis wordt besteed dagelijks vier bedraagt. Dit heeft tot gevolg dat een groter aantal uren aan andere zaken, zoals het duiken en andere vrije tijdsbestedingen, kan worden besteed. Tot slot komt de Codecommissie tot de conclusie dat geen sprake is van een passende locatie, aangezien niet goed begrijpelijk is waarom alle deelnemers en het merendeel van de sprekers vanuit Nederland naar de in het buitenland gelegen plaats zouden moeten reizen om daar een cursus bij te wonen dan wel te geven wanneer die cursus ook in Nederland zou kunnen worden gegeven met uitnodiging van de enkele sprekers uit die plaats in het buitenland.