Datum uitspraak:5-5-2006
Datum publicatie:5-5-2006
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Onderscheid reclame / informatie|Eisen aan reclame|Vergelijkende reclame
Relevante artikelen:5.1.3
Samenvatting:In dit advies wordt een aantal advertorials geplaatst door een vergunninghouder in een of meer Nederlandse medische vaktijdschriften getoetst. De Codecommissie concludeert dat door het vermelden van de aanduiding “advertorial” de publicaties per definitie als reclame-uitingen moeten worden gezien. De Codecommissie concludeert dat de voorgelegde teksten niet strijdig zijn met de bepalingen uit de Gedragscode.