Datum uitspraak:29-6-2006
Datum publicatie:29-6-2006
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Eisen aan reclame|Vergelijkende reclame|Onderzoek
Relevante artikelen:5.2.2.8
Samenvatting:De Codecommissie is van oordeel dat een aantal mededelingen in het studieprotocol als (vergelijkende) reclame zijn te beschouwen. Hierdoor heeft de Codecommissie de indruk dat het belang van de aanvrager in het onderzoek niet zozeer gelegen is in het verkrijgen van gegevens onder reguliere praktijkomstandigheden met betrekking tot therapietrouw, bijwerkingenprofiel en effecten op langere termijn van het betreffende recept-geneesmiddel, maar meer in de promotie van haar product. Daar komt nog bij dat het studieprotocol op het eerste oog in elk geval niet lijkt te voldoen aan het bepaalde in de Gedragscode.