Datum uitspraak:25-9-2008
Datum publicatie:25-9-2008
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Samenkomsten in het buitenland
Samenvatting:De “50% regel” is niet van toepassing omdat de vergunninghouder de bijeenkomst zelf organiseert en geen sprake is van accreditatie. Dus geldt de eis dat de gastvrijheid voor deze - weliswaar wetenschappelijke - bijeenkomst niet meer dan € 500 per keer per beroepsbeoefenaar mag bedragen. Nu vergunninghouder voornemens is een groter bedrag, te weten € 1240,- voor haar rekening te nemen wordt niet voldaan aan de Gedragscode.