Datum uitspraak:17-2-2011
Datum publicatie:17-2-2011
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Samenkomsten in het buitenland
Samenvatting:Dit advies betreft een bijeenkomst in Berlijn waarvoor eerder een advies is aangevraagd (AA10.038). Het oordeel luidde destijds positief mits accreditatie werd verleend. Achteraf is gebleken dat accreditatie is geweigerd. Organisator vraagt nu of de Commissie op basis van de informatie die nu beschikbaar is achteraf nog kan oordelen dat het hier om een wetenschappelijke bijeenkomst ging, ookal is accreditatie niet verleend. De Commissie oordeelt dat dit preventief had moeten gebeuren en dat er gastvrijheid is verleend die niet toelaatbaar was.