Datum uitspraak:8-9-2016
Datum publicatie:11-10-2016
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Kosteloze verstrekking van geneesmiddelen
Relevante artikelen:5.1.3, 6.1.1 en 6.2.4
Samenvatting:Het gratis verstrekken van een geneesmiddel is in beginsel een toelaatbare vorm van gunstbetoon uit hoofde van art. 6.2.4, maar mag niet leiden tot ontoelaatbare reclame (art. 5.1.3). In dit geval lijkt daarvan geen sprake te zijn, aangezien het gaat om continuering van een praktijk bij bestaande patiƫnten die voortkomt uit een project die bovendien zal worden beƫindigd zodra het Zorginstituut Nederland zich over het betreffende middel zal hebben uitgelaten.