Bestuur

Op dit moment maken de volgende personen deel uit van het bestuur van de Stichting CGR.

dr. G.A. van Essen (Voorzitter, KNMG)
drs. C.B.J. Vos (Secretaris, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen)
ir. B.J. Mauritz (Penningmeester, Neprofarm)
mr. F. Moss (KNMP)
drs. M. Fluitman (KNMP)
drs. J.M. Hermans (Bogin)
J. Jongstra (CBD)
A.A.M. Offenberg Msc, BN (V&VN)
mr. G.J. Boshuizen, MHA (NVZ)
mr. E. Snoek (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen)
dr. K. Tromp (toehoorder) (KNMG)

Toehoorder:
M. Babovic (NAPA)