Secretariaat

Het secretariaat van de CGR is ondergebracht bij Brabers, waarbij Frederik Schutte optreedt als secretaris.

Het loket van de CGR waar vragen kunnen worden neergelegd over de inhoud van de Gedragscode en adviesaanvragen en/of klachten kunnen worden ingediend, is ondergebracht bij de Keuringsraad KOAG/KAG.

Contactpersonen:
Janine Galjaard (directeur)
Clarinca van Assen (Codespecialist)
Annemarie Steinmetz (procesmanager)