Toezicht

Het toezicht op de Gedragscode is ondergebracht bij de onafhankelijke Codecommissie en de Commissie van Beroep. De Codecommissie is samengesteld uit onafhankelijke voorzitters en leden die zijn aangewezen door de aangesloten organisaties. De onafhankelijke voorzitters zijn allen jurist en zijn onder meer verantwoordelijk voor de behandeling van de adviesaanvragen. De Commissie van Beroep bestaat uitsluitend uit juristen, werkzaam bij de rechterlijke macht.

Samenstelling

Codecommissie
Commissie van beroep