Toezicht

Het toezicht op de Gedragscode is ondergebracht bij de onafhankelijke Codecommissie en de Commissie van Beroep. De Codecommissie is samengesteld uit onafhankelijke voorzitters en leden die zijn aangewezen door de aangesloten organisaties. De onafhankelijke voorzitters zijn allen jurist en zijn onder meer verantwoordelijk voor de behandeling van de adviesaanvragen.

De CGR kent twee kamers van de Codecommissie:
Kamer I ziet toe op klachten die voortkomen uit de Gedragscode Geneesmiddelenreclame.
Kamer II ziet toe op klachten die voortkomen uit de Code Publieksreclame Geneesmiddelen.
De Commissie van Beroep bestaat uitsluitend uit juristen, werkzaam bij de rechterlijke macht.

Samenstelling

Codecommissie Kamer I
Codecommissie Kamer II
Commissie van beroep