Basiscursus

Het doel van de basiscursus is dat de cursist de werking van zelfregulering begrijpt en een duidelijk begrip heeft van de regels en normen die centraal staan bij de zelfregulering. Doordat gebruik wordt gemaakt van het ‘Interactive Voting System’, worden cursisten persoonlijk betrokken bij de leerstof. Dit zorgt voor een optimale borging en verankering van de leerstof. Tijdens de presentatie zullen de regels geduid worden aan de hand van CGR-procedures en voorbeelden uit de praktijk.

Inhoudelijk worden de volgende onderwerpen behandeld:

1. Overzicht juridisch kader
  • Wetgeving
  • Zelfregulering

2. Uitwerkingen CGR Gedragscode
  • Reclame en informatie
  • Gunstbetoon
  • Geschenken
  • Gastvrijheid bij bijeenkomsten
  • Sponsoring
  • Dienstverlening
  • Transparantie financiĆ«le relaties
In 2020 vindt een basiscursus plaats op de volgende data:
2 maart (VOL)
12 mei (VOL)
5 oktober
7 december

Duur: 09.30 – 14.00 uur (werklunch is inbegrepen)
Aantal deelnemers: Maximaal 17
Locatie:   Amsterdam
 
De instructies voor het aanmelden vindt u hier.