Tarieven dienstverlening


Maximum redelijke tarieven dienstverlening zorgprofessionals (2022)
(Toelichting en nadere duiding van de categorieën)


 
Categorie Geïndexeerde maximale uurtarief,
in te gaan per 01.01.2022
Toelichting t.o.v. eerdere voorstel
 1. Hoogleraar
€ 253 Indexering conform oorspronkelijke voorstel in Nieuwsbrief (nu: € 200)
 1. Universitair + geneeskundige vervolgopleiding > 3 jaar
€ 177 Indexering conform oorspronkelijke voorstel in Nieuwsbrief voor medisch specialisten (nu: € 140)
 1. Universitair + geneeskundige vervolgopleiding ≤ 3 jaar
€ 127 Indexering conform oorspronkelijke voorstel in Nieuwsbrief voor categorie medisch/universitair (nu € 100 voor huisarts + apotheker)
 1. Universitair/master zonder geneeskundige vervolgopleiding
€ 108 Indexering van het huidige tarief voor tandarts (nu € 85)
 1. HBO/bachelor
€ 95 Geïndexeerde bedrag van huidige laagste categorie (nu € 75)
 1. Overig
€ 82 Nieuw voorgesteld bedrag
 
 
 1. Hoogleraar 
Onder deze categorie valt ook de emeritus hoogleraar. N.B. Een associate professor valt niet onder de categorie hoogleraar.
 
 1. Universitair + afgeronde geneeskundige vervolgopleiding langer dan 3 jaar
Hieronder vallen onder meer opgave de volgende BIG-geregistreerde beroepen:
 • Anesthesioloog (5-jarige opleiding)
 • Arts Maatschappij en Gezondheid (4-jarige opleiding)
 • Arts klinische chemie (4-jarige opleiding)
 • Bedrijfsarts (4-jarige opleiding)
 • Cardioloog (6-jarige opleiding)
 • Cardio-thoracale chirurg (5/6-jarige opleiding)
 • Dermatoloog en veneroloog (5-jarige opleiding)
 • Chirurg (6-jarige opleiding)
 • Internist (5,5/6-jarige opleiding)
 • Kaakchirurg (4-jarige opleiding)
 • Keel-neus-oor-arts (5-jarige opleiding)
 • Kinderarts (5-jarige opleiding)
 • Klinische genetica (4-jarige opleiding)
 • Klinische geriater (5-jarige opleiding)
 • Longarts (6-jarige opleiding)
 • Maag-darm-leverarts (6-jarige opleiding)
 • Arts microbioloog (5-jarige opleiding)
 • Neurochirurg (6-jarige opleiding)
 • Neuroloog (6-jarige opleiding)
 • Nucleaire geneeskunde (5-jarige opleiding)
 • Gynaecoloog (6-jarige opleiding)
 • Oogarts (5-jarige opleiding)
 • Orthopedisch chirurg (6-jarige opleiding)
 • Patholoog (5-jarige opleiding)
 • Plastisch chirurg (6-jarige opleiding)
 • Psychiater (4,5-jarige opleiding)
 • Radioloog (5-jarige opleiding)
 • Radiotherapeut (5-jarige opleiding)
 • Reumatoloog (6-jarige opleiding)
 • Revalidatiearts (4-jarige opleiding)
 • Sportarts (4-jarige opleiding)
 • Uroloog (5,5-jarige opleiding)
 • Verzekeringsarts (4-jarige opleiding)
Onder deze categorie vallen verder de beroepen met de volgende afgeronde medische vervolgopleiding:
 • Orthodontist (4-jarige opleiding)
 • Ziekenhuisapotheker (4-jarige opleiding)
 • Psychotherapeut (3/4-jarige opleiding)
 • Klinisch neuropsycholoog (4-jarige opleiding)
 • Klinisch psycholoog (4-jarige opleiding)
   
 1. Universitair/master + afgeronde geneeskundige vervolgopleiding van 3 jaar of korter          
Hieronder vallen onder meer de volgende BIG-geregistreerde beroepen:
 • Algemeen militair arts (2-jarige opleiding)
 • Arts voor verstandelijk gehandicapten (3-jarige opleiding)
 • Cosmetische geneeskunde (2-jarige opleiding)
 • Huisarts (3-jarige opleiding)
 • Internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde (2 ¼ - jarige opleiding)
 • Luchtvaartgeneeskunde (basiscursus, opleidingstijd onduidelijk)
 • Specialist ouderengeneeskunde (3-jarige opleiding)
 • SEH-arts (3-jarige opleiding)
 • Verslavingsarts (2-jarige opleiding)
 • Ziekenhuisarts (3-jarige opleiding)
 
Onder deze categorie vallen verder de volgende overige (medisch specialistische) beroepen:
 • Openbaar apotheker (2-jarige opleiding)
 • Gezondheidszorgpsycholoog (2-jarige opleiding)
 • Orthopedagoog-generalist (2-jarige opleiding)
   
 1. Universitair/afgeronde master zonder geneeskundige vervolgopleiding
 Onder deze categorie vallen onder meer de volgende beroepen:
 • Apotheker
 • Tandarts
 • Basisarts, ANIOS en AIOS
 • Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg (masteropleiding na HBO-opleiding)
 • Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg (masteropleiding na HBO-opleiding)
 • Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen (masteropleiding na HBO-opleiding)
 • Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen masteropleiding na HBO-opleiding)
 • Physician assistant (masteropleiding na HBO-opleiding)
 • Klinisch technoloog
 • Klinisch fysicus
 • Medisch bioloog
 • Medisch immunoloog
 • Medisch technoloog
 • Viroloog
   
 1. HBO/afgeronde bachelor
 Onder deze categorie vallen onder meer de volgende beroepen:
 • Fysiotherapeut
 • Verloskundige
 • Diëtist
 • Ergotherapeut 
 • Verpleegkundige
 • Optometrist
   
 1. Overig
 Onder deze categorie vallen onder meer de volgende beroepen: 
 • Apothekersassistent (MBO)
 • Verpleegkundige met MBO of in service opleiding
 • Opticiens
 • Audicien
 • Orthopedisch schoenmaker
 • Drogist
 • Patiëntvertegenwoordiger (patient advocate)