Tarieven dienstverlening


Maximum redelijke tarieven dienstverlening zorgprofessionals (2024)
(Toelichting en nadere duiding van de categorieën)

 
Categorie Geïndexeerde
maximale uurtarieven 2024
Geïndexeerde maximale
uurtarieven 2023
Maximale uurarieven oude stelsel  tot en met 2021
 1. Hoogleraar
€ 284 € 267 € 200
 1. Universitair + geneeskundige vervolgopleiding > 3 jaar
€ 199 € 187 € 140
 1. Universitair + geneeskundige vervolgopleiding ≤ 3 jaar
€ 142 € 133 € 100 
 1. Universitair/master zonder geneeskundige vervolgopleiding
€ 121 € 113 € 85 
 1. HBO/bachelor
€ 107 € 100 € 75
 1. Overig
€ 92 € 87  - 
 
 1. Hoogleraar 
Onder deze categorie valt ook de emeritus hoogleraar. N.B. Een associate professor valt niet onder de categorie hoogleraar.
 
 1. Universitair + afgeronde geneeskundige vervolgopleiding langer dan 3 jaar
Hieronder vallen onder meer opgave de volgende BIG-geregistreerde beroepen:
 • Anesthesioloog (5-jarige opleiding)
 • Arts Maatschappij en Gezondheid (4-jarige opleiding)
 • Arts klinische chemie (4-jarige opleiding)
 • Bedrijfsarts (4-jarige opleiding)
 • Cardioloog (6-jarige opleiding)
 • Cardio-thoracale chirurg (5/6-jarige opleiding)
 • Dermatoloog en veneroloog (5-jarige opleiding)
 • Chirurg (6-jarige opleiding)
 • Internist (5,5/6-jarige opleiding)
 • Kaakchirurg (4-jarige opleiding)
 • Keel-neus-oor-arts (5-jarige opleiding)
 • Kinderarts (5-jarige opleiding)
 • Klinische genetica (4-jarige opleiding)
 • Klinische geriater (5-jarige opleiding)
 • Longarts (6-jarige opleiding)
 • Maag-darm-leverarts (6-jarige opleiding)
 • Arts microbioloog (5-jarige opleiding)
 • Neurochirurg (6-jarige opleiding)
 • Neuroloog (6-jarige opleiding)
 • Nucleaire geneeskunde (5-jarige opleiding)
 • Gynaecoloog (6-jarige opleiding)
 • Oogarts (5-jarige opleiding)
 • Orthopedisch chirurg (6-jarige opleiding)
 • Patholoog (5-jarige opleiding)
 • Plastisch chirurg (6-jarige opleiding)
 • Psychiater (4,5-jarige opleiding)
 • Radioloog (5-jarige opleiding)
 • Radiotherapeut (5-jarige opleiding)
 • Reumatoloog (6-jarige opleiding)
 • Revalidatiearts (4-jarige opleiding)
 • Sportarts (4-jarige opleiding)
 • Uroloog (5,5-jarige opleiding)
 • Verzekeringsarts (4-jarige opleiding)
Onder deze categorie vallen verder de beroepen met de volgende afgeronde medische vervolgopleiding:
 • Orthodontist (4-jarige opleiding)
 • Ziekenhuisapotheker (4-jarige opleiding)
 • Psychotherapeut (3/4-jarige opleiding)
 • Klinisch neuropsycholoog (4-jarige opleiding)
 • Klinisch psycholoog (4-jarige opleiding)
   
 1. Universitair/master + afgeronde geneeskundige vervolgopleiding van 3 jaar of korter          
Hieronder vallen onder meer de volgende BIG-geregistreerde beroepen:
 • Algemeen militair arts (2-jarige opleiding)
 • Arts voor verstandelijk gehandicapten (3-jarige opleiding)
 • Cosmetische geneeskunde (2-jarige opleiding)
 • Huisarts (3-jarige opleiding)
 • Internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde (2 ¼ - jarige opleiding)
 • Luchtvaartgeneeskunde (basiscursus, opleidingstijd onduidelijk)
 • Specialist ouderengeneeskunde (3-jarige opleiding)
 • SEH-arts (3-jarige opleiding)
 • Verslavingsarts (2-jarige opleiding)
 • Ziekenhuisarts (3-jarige opleiding)
 
Onder deze categorie vallen verder de volgende overige (medisch specialistische) beroepen:
 • Openbaar apotheker (2-jarige opleiding)
 • Gezondheidszorgpsycholoog (2-jarige opleiding)
 • Orthopedagoog-generalist (2-jarige opleiding)
   
 1. Universitair/afgeronde master zonder geneeskundige vervolgopleiding
 Onder deze categorie vallen onder meer de volgende beroepen:
 • Apotheker
 • Tandarts
 • Basisarts, ANIOS en AIOS
 • Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg (masteropleiding na HBO-opleiding)
 • Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg (masteropleiding na HBO-opleiding)
 • Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen (masteropleiding na HBO-opleiding)
 • Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen masteropleiding na HBO-opleiding)
 • Physician assistant (masteropleiding na HBO-opleiding)
 • Klinisch technoloog
 • Klinisch fysicus
 • Medisch bioloog
 • Medisch immunoloog
 • Medisch technoloog
 • Viroloog
   
 1. HBO/afgeronde bachelor
 Onder deze categorie vallen onder meer de volgende beroepen:
 • Fysiotherapeut
 • Verloskundige
 • Diëtist
 • Ergotherapeut 
 • Verpleegkundige
 • Optometrist
   
 1. Overig
 Onder deze categorie vallen onder meer de volgende beroepen: 
 • Apothekersassistent (MBO)
 • Verpleegkundige met MBO of in service opleiding
 • Opticiens
 • Audicien
 • Orthopedisch schoenmaker
 • Drogist
 • Patiëntvertegenwoordiger (patient advocate)