Stichting CGR

De Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) is in 1998 opgericht door de betrokken brancheorganisaties in de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie.

De CGR wordt bestuurd door het bestuur, dat verantwoordelijk is voor het beleid van de Stichting, zoals de normstelling in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. Het bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. Verder zijn de aangesloten organisaties in het bestuur vertegenwoordigd.

De taken van de CGR bestaan uit: voorlichting en educatie, normstelling en handhaving, en monitoring. In de uitvoering van haar werkzaamheden werkt de CGR onder meer samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd en de Keuringsraad KOAG/KAG.

Op 16 maart 2018 is dr. mr. M.E. de Bruin gepromoveerd op het onderwerp regulering van reclame van receptgeneesmiddelen. Meer informatie en de inhoud van het proefschrift is hier
opgenomen op de website van de Universiteit van Amsterdam.