Transparantieregister Zorg 2021

Transparantieregister Zorg 2021

15-07-2022

Het algemene beeld over de financiële relaties in 2021 is zeer vergelijkbaar met 2020, toen de effecten van de coronacrisis duidelijk invloed hadden. Het aantal financiële relaties in 2021 is nagenoeg gelijk met 2020. Wel nam de totale waarde van de financiële relaties af met 8,5%, met name bij de relaties met zorginstellingen en patiëntenorganisaties. De bijdragen voor deelname aan nascholingen aan individuele zorgprofessionals (relatietype “vergoeding gastvrijheid”) nam verder af, terwijl de sponsoring van nascholingsbijeenkomsten aan samenwerkingsverbanden van zorgprofessionals (zoals wetenschappelijke verenigingen) en patiëntenorganisaties juist toenam. Verder treedt een opvallende verschuiving op in de samenwerking met zorgorganisaties van sponsoring van projecten naar dienstverleningsovereenkomsten. 

In zijn totaliteit nam de totale waarde aan financiële relaties die door geneesmiddelenbedrijven over 2021 aan het Transparantieregister Zorg zijn gemeld af van € 60 miljoen in 2020 naar € 55 miljoen in 2021. Het aantal relaties met zorgprofessionals en zorginstellingen, als ook de gemiddelde waarde per relatie bleef stabiel (gemiddeld € 650 per relatie met zorgprofessionals en € 16.000 met zorginstellingen).