Rechtspersoon

De klager kan kiezen voor een kortgeding procedure of een bodemprocedure, waarbij de termijnen van de kortgeding procedure korter zijn.Wanneer u als een rechtspersoon of voor een bedrijf een klacht indient, dient de klacht in zesvoud (bodemprocedure) of in viervoud (kort geding) bij het secretariaat van de CGR te worden ingediend, met een afschrift aan de partij waartegen de klacht is gericht.
Ook wordt u verzocht om de volledige klacht per e-mail te sturen naar cgr@cgr.nl.
Tegen besluiten van de Codecommissie staat beroep open bij de Commissie van Beroep.

In verband met het Corona virus worden er tot 6 april  geen zittingen gepland. Stukken kunnen tot die datum uitsluitend digitaal worden aangeleverd. Er kunnen geen poststukken worden afgeleverd op het kantoor van de Keuringsraad.

Voor een uitvoerige beschrijving van de procedure kunt u het Reglement raadplegen.