Datum uitspraak:22-12-2022
Datum publicatie:22-12-2022
Instantie:Keuringsraad
Onderwerp:Eisen aan reclame|Publieksreclame
Relevante artikelen:3.1 onderdeel b, 5.2.1.2, 5.2.1.3 en 5.6.1 onderdeel a
Samenvatting:De CGR heeft een melding ontvangen over mogelijke overtredingen van de regels inzake geneesmiddelenreclame op de website www.elyseelife.com.

Klacht
De melder is van mening dat op deze website sprake is van verboden publieksreclame voor geneesmiddelen die uitsluitend op recept ter hand mogen worden gesteld. Tevens zou sprake zijn van reclame voor een niet-geregistreerde therapeutische indicatie.

Reactie Elysee Life
Naar aanleiding van het schrijven van de Keuringsraad heeft de webbeheerder de website www.elyseelife.com grondig doorgelopen en enkele claims van de website verwijderd.

Oordeel Keuringsraad
Deze aanpassingen bleken in eerste instantie onvoldoende. Op diverse plaatsen op de website werd nog op een aanprijzende manier gesproken over medicatie in relatie tot afslanken en in een dergelijke context kunnen geen specifieke receptplichtige geneesmiddelen en/of werkzame stoffen worden genoemd. Tevens werd op meerdere plaatsen verwezen naar onderzoeksresultaten met betrekking tot receptplichtige geneesmiddelen in relatie tot afvallen.

Besluit Keuringsraad
Gezien het bovenstaande is de Keuringsraad met inachtneming van artikel 2.7.2.2 van het Reglement van mening dat de gemelde uitingen publieksreclame betreffen voor verschillende UR-geneesmiddelen en in strijd zijn met artikel 3, onderdeel a, van de Code voor Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG) en artikel 5.2.1.2 en 5.2.1.3 van de Gedragscode. Gezien het feit dat Elysee Life aanpassingen aan de website heeft gedaan en ermee akkoord is gegaan de website verder aan te passen aan de hand van de beoordelingsprocedure via de Keuringsraad kan worden besloten deze melding overeenkomstig artikel 2.7.2.3 van het Reglement af te handelen en af te doen met een publicatie van de feiten en betaling door Elysee Life van de gemaakte kosten van het Secretariaat.