Lopende zaken


Onderstaand treft u een overzicht aan van de lopende zaken bij de CGR met de daarvoor geplande zitting. Mocht u aanwezig willen zijn bij een zitting, dan stelt de CGR het zeer op prijs indien u zich vooraf aanmeldt via e-mail (cgr@cgr.nl) in verband met een beperkt aantal plaatsen.

De informatie over lopende zaken die hieronder is gepubliceerd, wordt ook actief aan IGJ verstrekt.

--------------------------------------------------------------------------------