Lopende zaken


Onderstaand treft u een overzicht aan van de lopende zaken bij de CGR met de daarvoor geplande zitting. Mocht u aanwezig willen zijn bij een zitting, dan stelt de CGR het zeer op prijs indien u zich vooraf aanmeldt via e-mail (cgr@cgr.nl) in verband met een beperkt aantal plaatsen.

De informatie over lopende zaken die hieronder is gepubliceerd, wordt ook actief aan IGJ verstrekt.

--------------------------------------------------------------------------------
K18.016 MSD/UCB, 22 maart 2019, 13.30 uur (Amsterdam)
K19.001 AstraZeneca/Boehringer Ingelheim, 1 april 2019, 10.00 uur (Den Haag)
K19.002 Shire/Pharming, 11 april 2019, 10.00 uur (Amsterdam)