Datum uitspraak:6-2-2024
Datum publicatie:19-2-2024
Instantie:Keuringsraad
Onderwerp:Eisen aan reclame
Relevante artikelen:5.4.1
Samenvatting:De CGR heeft een melding ontvangen in verband met een vermeende overtreding van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting CGR. De melding ziet op een folder van Boehringer Ingelheim (hierna: BI) m.b.t. het geneesmiddel Jardiance, waarin tevens het geneesmiddel Synjardy wordt genoemd.

Klacht
Volgens de melding voldoet de inhoud van de folder niet geheel aan de wettelijke voorschriften die in het kader van zelfregulering verder zijn uitgewerkt in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting CGR, meer specifiek artikel 5.4.1 (verkorte productinformatie) en 5.4.2 (herinneringsreclame).

Volgens de melding ontbreekt de in het kader van art. 5.4.1 van de Gedragscode verplichte verkorte productinformatie van het geneesmiddel Synjardy. De claims zouden verder gaan dan hetgeen op grond van art. 5.4.2 voor herinneringsreclame is toegestaan, aldus de melding. Zo zou de zin “Empagliflozine en metformine in één pil” ook als een farmacotherapeutische claim kunnen worden geïnterpreteerd.

Reactie BI
De betreffende folder, bij BI intern bekend als ‘doseerkaart Diabetes Mellitus type 2’, is in verband met onvolledigheid in september 2023 vervangen door een nieuwe versie waarin ook de verwijzing naar Synjardy is verwijderd.
In september 2023 zijn ook al de ‘doseerkaarten Diabetes Mellitus type 2’ van de eerdere versie, die nog in het bezit waren van onze medewerkers, teruggenomen en deze zijn (inclusief alle voorraad in het magazijn) vernietigd. De betreffende doseerkaart wordt dus al een tijd niet meer ingezet.

Besluit Keuringsraad
Gezien het bovenstaande is de Keuringsraad met inachtneming van artikel 2.7.2.2 van het Reglement van mening dat de folder voor de geneesmiddelen Jardiance en Synjardy in strijd is met artikel 5.4.1 en 5.4.2 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. Aangezien BI de folder uit de markt heeft gehaald, kan worden besloten deze melding overeenkomstig artikel 2.7.2.3 van het Reglement af te handelen en af te doen met een publicatie van de feiten en betaling door BI van de gemaakte kosten van het Secretariaat.