Datum uitspraak:19-2-2024
Datum publicatie:19-2-2024
Instantie:Keuringsraad
Onderwerp:Publieksreclame
Relevante artikelen:5.6.1 GC juncto 3 CPG
Samenvatting:De CGR heeft een melding ontvangen in verband met een vermeende overtreding van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting CGR. De melding ziet op een LinkedIn bericht van Medice m.b.t. de receptplichtige geneesmiddelen Medikinet CR, Tentin en Kinecteen.

Klacht
Volgens de melding voldoet de inhoud van het LinkedIn bericht niet aan de wettelijke voorschriften die in het kader van zelfregulering verder zijn uitgewerkt in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting CGR, meer specifiek art. 5.6.1 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame juncto artikel 3 van de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (verbod op publieksreclame voor receptgeneesmiddelen).

Volgens de melding wordt met dit bericht publieksreclame gemaakt voor de geneesmiddelen Medikinet CR, Tentin en Kinecteen, waarvan de namen zichtbaar zijn op een afbeelding met een banier van Medice.

Reactie Medice
Een medewerker van Medice heeft een foto van de stand op een congres dat uitsluitend voor beroepsbeoefenaren bedoeld was, op LinkedIn geplaatst. Op dit foto zijn inderdaad bepaalde geneesmiddelen zichtbaar die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn (Medikinet CR, Tentin en Kinecteen). Medice is hierop ook al door een derde partij al geattendeerd.
Medice realiseert zich dat dat dit niet had mogen gebeuren omdat dit niet is toegestaan op grond van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame en de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen. Zij heeft onmiddellijk nadat zij was geattendeerd op het LinkedIn bericht actie ondernomen om het bericht te verwijderen en tevens om herhaling te voorkomen. Medice hecht eraan op te merken dat zij zich houdt aan de wet en zelfregulering. Zij organiseert regelmatig interne trainingen voor haar medewerkers over de regels van de CGR en de uitspraken en adviezen die in dat kader van belang zijn. Zij heeft interne instructies om ontoelaatbare (publieks)reclame te voorkomen, maar deze zijn dit geval helaas door één medewerker niet opgevolgd. Tijdens de op korte termijn geplande interne training zal het onderwerp ‘sociale media’ extra aandacht krijgen en zullen de interne instructies nogmaals worden benadrukt.Besluit Keuringsraad
Gezien het bovenstaande is de Keuringsraad met inachtneming van artikel 2.7.2.2 van het Reglement van mening dat het LinkedIn bericht met vermelding van de geneesmiddelen Midekinet CR, Tentin en Kinecteen in strijd is met art. 5.6.1 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame juncto artikel 3 van de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen. Aangezien Medice het bericht heeft verwijderd en aanvullende maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen, kan worden besloten deze melding overeenkomstig artikel 2.7.2.3 van het Reglement af te handelen en af te doen met een publicatie van de feiten en betaling door Medice van de gemaakte kosten van het Secretariaat.