Datum uitspraak:20-6-2006
Datum publicatie:20-6-2006
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Onderzoek
Samenvatting:Het advies over de opzet van de specifieke niet-WMO-plichtig onderzoek luidt positief. Met betrekking tot de vergoeding wordt overwogen dat dat de vergoeding van de deelnemers van € 125 per patiënt voor huisartsen en € 145 per patiënt voor medisch specialisten toelaatbaar is. Bovendien is de vergoeding € 100 c.q. € 125 per patiënt, indien de arts de bloeddrukmeter na de afronding van het onderzoek wil behouden. De Codecommissie heeft zich nog afgevraagd waarom in de concept overeenkomsten is opgenomen dat materialen die “eventueel” nodig zijn, door verzoekster aan de deelnemers zullen worden verstrekt. Dit lijkt ruimte te laten voor het verstrekken van zaken, die niet nodig zijn. De Codecommissie zou het woord “eventueel” liever laten vervallen.