Kosten

Voor het indienen van een advies worden kosten in rekening gebracht. Afhankelijk van hetgeen u advies over vraagt kunnen de kosten verschillen:

Algemeen advies: € 2.000,--
Verplichte toetsing buitenlandse bijeenkomst: € 850,--
Verkorte toetsing buitenlandse bijeenkomst: €  500,--

De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Indien u wenst dat op de factuur een PO- of ordernummer wordt vermeld, dan dient u dit duidelijk bij de aanvraag aan te geven. Indien een dergelijk nummer achteraf moet worden opgevraagd wordt € 10,-- administratiekosten in rekening gebracht.