Advies aanvragen

De Keuringsraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de toepassing van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame op bijvoorbeeld voorgenomen initiatieven van vergunninghouders richting beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, op voorgenomen bijeenkomsten met beroepsbeoefenaren of andere voorgenomen activiteiten waar sprake is van mogelijke geneesmiddelenreclame.

De adviezen worden uitgebracht uit naam van de Keuringsraad en zijn niet-bindend.
Met uitzondering van de verplichte preventieve toetsing worden adviesaanvragen free format ingediend, per e-mail naar cgr@cgr.nl. De Keuringsraad zal de aanvrager mededelen welke kosten het adviesoordeel met zich mee zal brengen, afgestemd op de complexiteit van het onderwerp en de tijd die het schrijven van het adviesoordeel met zich meebrengt. Dat kan variĆ«ren tussen € 300,- voor een eenvoudig adviesoordeel tot € 3.000,- wanneer een nieuwe interpretatie van de Gedragscode wordt gevraagd waarover de Keuringsraad het advies van de Codecommissie wil inwinnen.

Advisering vindt plaats binnen maximaal dertig werkdagen nadat het volledige verzoek is ingediend. In geval de Keuringsraad de Codecommissie wil raadplegen voor het uitbrengen van een advies wordt de termijn van advisering met ten minste dertig werkdagen verlengd.
Het is mogelijk om een spoedaanvraag in te dienen, in dat geval geldt een termijn van 15 werkdagen. Hier zijn kosten aan verbonden (zie ‘Kosten’).

De kosten voor een advies kunnen verschillen.

Voor bepaalde activiteiten geldt een verplichte preventieve toetsing die bij de Keuringsraad moet worden aangevraagd.
De termijn voor deze toetsing is 15 werkdagen.
 
Voor de zelfevaluatie gunstbetoon zie https://www.cgr.nl/nl-NL/Medische-congressen/Handleiding-zelfevaluatie

Indien u eerder uitgebrachte adviezen wilt raadplegen, gebruik dan de zoekfunctie.