Advies aanvragen

De Stichting CGR kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de toepassing van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame op bijvoorbeeld voorgenomen initiatieven van vergunninghouders richting beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, op voorgenomen bijeenkomsten met beroepsbeoefenaren of andere voorgenomen activiteiten waar sprake is van geneesmiddelenreclame.

De adviezen worden uitgebracht door een voorzitter van de Codecommissie en dit adviesoordeel is niet-bindend. De voorzitter baseert zich op de door de aanvrager gepresenteerde gegevens en op feiten van algemene bekendheid en algemene ervaringsregels. De voorzitter kan zich desgewenst laten bijstaan door een deskundigenpool, die is samengesteld uit het midden van de Codecommissie.

De adviesaanvraag wordt binnen een termijn van circa 6 weken behandeld door een van de voorzitters van de onafhankelijke Codecommissie. De kosten voor een advies kunnen verschillen.

Voor bepaalde activiteiten geldt een verplichte preventieve toetsing die bij de Keuringsraad moeten worden ingediend.

Indien u eerder uitgebrachte adviezen wilt raadplegen, gebruik dan de zoekfunctie.

Voor het indienen van een adviesaanvraag kunt u formats gebruiken die op deze locatie te vinden zijn.