Datum uitspraak:18-8-2006
Datum publicatie:18-8-2006
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Samenkomsten in het buitenland
Samenvatting:Met betrekking tot de verhouding tussen het inhoudelijk gedeelte van het programma en de totale duur van de bijeenkomst overweegt de Codecommissie dat de 26 uren die aan wetenschappelijke thema’s wordt besteed relatief gering is gelet op de totale duur van de bijeenkomst van zondag tot en met vrijdagmorgen. De aanvrager heeft geen inzicht gegeven in de hoeveel tijd die wordt besteed aan de (facultatieve) bijeenkomst met medisch x-specialisten op het (ééndaagse) congres op woensdag. Niettemin heeft de Codecommissie in dit geval aangenomen dat (net) sprake is van voldoende evenwicht in tijdsbesteding tussen het wetenschappelijk gedeelte en de overige onderdelen van het programma, zodat de gastvrijheid geacht wordt ondergeschikt te zijn aan het hoofddoel van de bijeenkomst.