Datum uitspraak:2-8-2006
Datum publicatie:2-8-2006
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Samenkomsten in Nederland
Samenvatting:Voorafgaand aan de najaarsvergadering van een wetenschappelijke vereniging wordt een avondsymposium georganiseerd. Over het avondsymposium, dat door een vergunninghouder wordt gesponsord, wordt advies aangevraagd. De duur van het wetenschappelijke gedeelte van de bijeenkomst is minder dan 2 uur. De Codecommissie acht het daarom veeleer aannemelijk dat deelnemers de bijeenkomst zullen bezoeken omdat deze het hen mogelijk maakt een nacht extra in de locatie van najaarsvergadering te verblijven en dientengevolge uitgerust en vanaf het begin af aan deel te kunnen nemen aan de najaarsvergadering. Over een en ander zou de Codecommissie anders hebben kunnen oordelen indien het wetenschappelijke gedeelte van de bijeenkomst van grotere omvang was geweest.