Datum uitspraak:27-4-2007
Datum publicatie:27-4-2007
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Bonussen en kortingen|Kosteloze verstrekking van geneesmiddelen
Relevante artikelen:5.2.1.1a; 6.2.4
Samenvatting:De Codecommissie concludeert dat, in beginsel, het gratis verstrekken, op zichzelf bezien, door een vergunninghouder van een geneesmiddel dat niet voor de betreffende indicatie is geregistreerd en niet wordt vergoed via het GVS, in een individueel geval als het onderhavige, waarin sprake is van een ernstig ziektebeeld, alle overige reguliere medicamenteuze behandelmethoden zijn uitgeput en waarin er dus geen ander geneesmiddel meer voorhanden is, en deze verstrekking geschiedt op verzoek en initiatief van een arts, niet strijdig is met het bepaalde in de Gedragscode.