Datum uitspraak:10-7-2007
Datum publicatie:10-7-2007
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Samenkomsten in het buitenland
Samenvatting:Met enkel een aanduiding van de voorzitter is - anders gezegd - onvoldoende aangegeven hoe de objectiviteit van de presentaties en workshops, gegeven door sprekers en anderen, is gewaarborgd (in die zin dat deze onafhankelijk zijn) en dat de aangaande het geneesmiddel A te verstrekken informatie genuanceerd en objectief van aard zal zijn. Aldus ontbreekt een kader om te toetsen of de objectiviteit van de presentaties, lezingen en workshops is gewaarborgd en eveneens of het programma in een onafhankelijke informatiebehoefte van de aangeduide en uit te nodigen beroepsbeoefenaren voorziet.