Datum uitspraak:4-1-2008
Datum publicatie:4-1-2008
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Onderzoek
Samenvatting:Het individueel niet-WMO-plichtig onderzoek voldoet aan de bepalingen uit de Gedragscode. Ten aanzien van de aan de onderzoekers te betalen vergoeding is onder meer bepaald een eenmalige “regulatory document completion fee” van € 250,- alsmede per patiënt, na voltooide rapportage, een bedrag van € 100,- (voor een bepaalde arts luiden deze bedragen € 185,- resp. € 74,-). De Codecommissie is van oordeel dat – voor zover zij dit op grond van de stukken kan beoordelen – deze vergoedingen niet onredelijk zijn te noemen, in aanmerking genomen de aan de werkzaamheden verbonden tijdsbesteding en de competentie en expertise van de betrokken onderzoekers.