Datum uitspraak:14-1-2008
Datum publicatie:14-1-2008
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Samenkomsten in het buitenland|Dienstverlening
Relevante artikelen:6.3.2; 6.3.3
Samenvatting:Het betreft een bijeenkomst die wetenschappelijk van aard is en ertoe strekt dat leiding en sturing wordt gegeven aan een zeer specifiek lopend onderzoek naar een bepaalde ziekte zonder dat van informatieverstrekking aan beroepsbeoefenaren in het algemeen sprake is. De regels omtrent dienstverlening zijn hierop van toepassing. De vergoeding aan een van de deelnemers (verbonden aan een ziekenhuis in Amsterdam) zal € 1200,- bedragen, berekend op basis van 8 uren à € 150. Tevens zullen de door twee deelnemers te maken reiskosten, hotelkosten en dinerkosten worden vergoed. De Codecommissie is van oordeel dat deze vergoedingen in overeenstemming zijn met de eisen van en krachtens de Gedragscode, aangezien zij gebaseerd zijn op de werkelijk te maken kosten en op de voor de dienstverlening te besteden tijd. De eindconclusie is dat het advies positief is, onder de voorwaarde dat de afspraken met alle deelnemers schriftelijk worden vastgelegd.