Datum uitspraak:6-3-2008
Datum publicatie:6-3-2008
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Onderzoek
Samenvatting:De Codecommissie concludeert dat geen sprake lijkt te zijn van enig handelen in strijd met de Gedragscode. Echter, de Codecommissie adviseert een einddatum aan het onderzoek te stellen welke qua tijd niet ver ligt na het tijdstip waarop het minimumaantal deelnemers naar schatting zal zijn bereikt.