Datum uitspraak:10-6-2008
Datum publicatie:10-6-2008
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Samenkomsten in het buitenland
Samenvatting:Het advies is negatief omdat de gastvrijheid niet ondergeschikt is aan het hoofddoel van de bijeenkomst en de locatiekeuze niet kan worden gerechtvaardigd. Ondanks accreditatie van de bijeenkomst concludeert de Codecommissie dat de onafhankelijkheid en objectiviteit van de presentaties in het geding is. Bovendien constateert de Codecommissie dat weliswaar gesproken kan worden van een internationale samenstelling van sprekers, doch -verbonden als zij voornamelijk zijn aan de vergunninghouder- deze voor het merendeel uit Duitsland afkomstig zijn én dat de deelnemers aan de bijeenkomst allen uit Nederland afkomstig zijn. De Codecommissie ziet dan ook onvoldoende grond te oordelen dat de buitenlandlocatie in deze gerechtvaardigd is.