Datum uitspraak:8-2-2011
Datum publicatie:8-2-2011
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Eisen aan reclame|Samenkomsten in Nederland|Dienstverlening
Samenvatting:Dit advies betreft de vraag in hoeverre het toelaatbaar is om gastvrijheid te verlenen aan beroepsbeoefenaren door vergunninghouders in andere situaties dan wetenschappelijke bijeenkomsten, manifestaties of dienstverlening. De commissie oordeelt dat er altijd sprak is van ofwel een wetenschappelijke bijeenkomst, of een manifestatie. De gastvrijheid dient binnen de redelijke perken te blijven die in de Gedragscode zijn vastgelegd.