Datum uitspraak:10-11-2011
Datum publicatie:10-11-2011
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Eisen aan informatie|Samenkomsten in Nederland|Sponsoring
Samenvatting:Dit advies betreft een bijeenkomst in Nederland. De bijeenkomst voldoet aan de gestelde eisen in de Gedragscode en is daarom toelaatbaar, mits accreditatie wordt verleend. Daarnaast wordt een drietal vragen gesteld. Ten eerste wordt gevraagd of een farmaceut een symposium mag houden. Ten tweede of er een promotionele stand buiten de zaal waar de wetenschappelijke presentaties worden gehouden toelaatbaar is. Ten derde de vraag of een nieuw opgericht kenniscentrum zich tijden het symposium mag presenteren. De eerste vraag wordt bevestigend beantwoord, de twee de vraag negatief en de derde positief met een voorbehoud.