Datum uitspraak:19-5-2014
Datum publicatie:2-6-2014
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Sponsoring
Samenvatting:Dit advies betreft de toelaatbaarheid van het voor een jaar kosteloos in bruikleen stellen van een apparaat aan samenwerkingsverbanden van beroepsbeoefenaren. Het advies luidt positief.