Datum uitspraak:4-8-2016
Datum publicatie:21-9-2016
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Samenkomsten in het buitenland
Relevante artikelen:6.1.1, 6.4.1, 6.4.3, 6.4.5, 6.4.6
Samenvatting:Preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst voor verpleegkundigen die geneesmiddelen voorschrijven of toedienen. Bij de aanvraag is niet een exemplaar van de afspraken over de verleende gastvrijheid overgelegd (zie het sinds 1 juli 2016 geldende lid 3 van art. 6.4.6). De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld een kopie van deze overeenkomst vóór 1 september 2016 aan de Codecommissie te overhandigen.