Datum uitspraak:21-10-2016
Datum publicatie:28-11-2016
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Samenkomsten in het buitenland
Relevante artikelen:6.4.1, 6.4.5, 6.4.6, 6.4.7, 6.4.8
Samenvatting:Het bezoek aan een R&D centrum wordt niet aangemerkt als een wetenschappelijke bijeenkomst en de voorgenomen gastvrijheid wordt strijdig geacht met art. 6.4.8, aangezien de kosten van gastvrijheid de grens van € 75,- overschrijden. Voorts worden ook de kosten van vervoer naar het R&D centrum door de aanvrager gedragen, zodat de uitzondering van art. 6.4.8 lid 2 niet van toepassing is en de afspraken over de verleende gastvrijheid dienen te zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.