Datum uitspraak:13-10-2020
Datum publicatie:19-10-2020
Instantie:Keuringsraad
Onderwerp:Eisen aan reclame|Vergelijkende reclame
Relevante artikelen:5.2.1.3, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2.2.8 en 5.2.2.9
Samenvatting:Nu in de voorgelegde uiting het gesuggereerde onderscheid niet nader wordt benoemd of toegelicht en de claim evenmin wordt onderbouwd, is de claim niet controleerbaar, zoals vereist is op grond van artikel 5.2.2.3 van de Gedragscode.
Aangezien ook niet duidelijk wordt gemaakt in welk opzicht het produkt onderscheidend zou zijn ten opzichte van concurrerende geneesmiddelen, is niet te controleren in hoeverre aan de criteria a t/m h van artikel 5.2.2.8 van de Gedragscode wordt voldaan.