Datum uitspraak:4-4-2023
Datum publicatie:4-4-2023
Instantie:Keuringsraad
Onderwerp:Sponsoring
Relevante artikelen:6.5.1 onder b, 6.5.3
Samenvatting:X wenst advies m.b.t. drie scenario’s voor sponsoring van een zorgprogramma naar aanleiding van aanpassingen aan de nationale standaard Z. Het zorgprogramma is bedoeld om een nieuw medicamenteus stappenplan uit standaard Z te implementeren in de praktijk. Het advies is deels positief, onder de voorwaarde dat sponsors geen invloed hebben op de selectie van deelnemende apotheken. Die selectie dient op grond van voor het doel relevante criteria te gebeuren. Ook zou het de onafhankelijkheid ten goede zou komen als het project door meerdere sponsors wordt ondersteund.