Datum uitspraak:16-1-2024
Datum publicatie:19-3-2024
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Vergelijkende reclame
Relevante artikelen:5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.2.3, 5.2.2.4 en 5.2.2.8
Samenvatting:In deze adviesaanvraag gaat het om – impliciete - vergelijkende reclame en in dat geval dienen alle aspecten die relevant (kunnen) zijn voor de behandeling te worden belicht in de reclame-uiting. Dat is in de voorgestelde advertentie niet het geval.
Bovendien wordt slechts één welzijnsaspect uitgelicht en dat is niet het door patiёnten als meest belangrijk genoemde welzijnsaspect en lijkt in die zin wat willekeurig. De uiting en de in de uiting gemaakte vergelijking tussen twee regimes van medicatie is op deze punten misleidend en in strijd met de Gedragscode.