Als onderdeel van de administratieverplichting wordt tevens verlangd dat vergunninghouders eventuele verzendlijsten actueel houden en verzoeken van beroepsbeoefenaren om van een verzendlijst te worden verwijderd, uitvoeren.

Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan om een kopie van een reclameboodschap digitaal op te slaan en op die manier te voldoen aan de verplichting van artikel 95 lid 2 Geneesmiddelenwet om een kopie van elke reclameboodschap te bewaren. Zie voor de voorwaarden het Richtsnoer bewaarplicht digitale kopie reclameboodschap.