5.7.1 Informatie over geneesmiddelen:
  1. mag niet in strijd zijn met de SPC van het geneesmiddel en de bijsluiter. Informatie over off-label gebruik is toegestaan mits deze is gebaseerd op de meest recente stand van de wetenschap en praktijk en binnen de kaders die de Wet aangeeft;
  2. moet gebalanceerd en genuanceerd zijn;
  3. mag niet misleidend zijn.
Verantwoordelijke en datum wijziging
5.7.2 Iedere uiting met informatie over een bepaald geneesmiddel moet in ieder geval bevatten:
  1. de naam en het adres van de verantwoordelijke voor de informatie;
  2. de datum waarop de informatie voor het laatst is bijgewerkt.