Zelfevaluatie gunstbetoon

Indien accreditatie wordt aangevraagd bij één van de bij de KNMG aangesloten accrediterende instanties, dan dient gebruik te worden gemaakt van Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie (GAIA). Een onderdeel van de aanvraag in GAIA is het doorlopen van de zelfevaluatie van  gunstbetoon. Hiermee wordt op geautomatiseerde wijze vastgesteld of de nascholing voldoet aan de CGR regels op het gebied van gastvrijheid voor (wetenschappelijke) bijeenkomsten. Het is mogelijk dat de aanvraag handmatig moet worden beoordeeld. Hieraan zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie en hulp bij het doorlopen van de zelfevaluatie gunstbetoon verwijzen wij naar de volgende handleiding:

Handleiding voor de 'zelfevaluatie gunstbetoon' bij aanvraag accreditatie nascholing

Wat betekent dit voor u?
De zelfevaluatie bestaat uit verschillende vragen die door de aanvrager van de accreditatie moeten worden beantwoord. Deze vragen komen automatisch in beeld wanneer u via GAIA accreditatie aanvraagt. De CGR heeft een handleiding opgesteld waarin alle vragen nader worden toegelicht. Op basis van deze vragen wordt beoordeeld of de nascholing voldoet aan de regels van de CGR op het gebied van gunstbetoon. De nascholing kan automatisch worden goedgekeurd. Indien dit niet geval is, dan zal de nascholing door de CGR Codespecialist van de Keuringsraad handmatig worden beoordeeld.

Kosten
Bij de aanvrager worden kosten in rekening gebracht in het geval dat de zelfevaluatie geen geautomatiseerde goedkeuring geeft en een handmatige beoordeling door de Keuringsraad moet worden uitgevoerd. Het tarief hiervoor is vastgesteld op € 300 per beoordeling (excl. BTW). Uit de pilot is gebleken dat slechts in 4% van de accreditatieaanvragen een handmatige beoordeling noodzakelijk is.