Datum uitspraak:17-10-2006
Datum publicatie:17-10-2006
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Samenkomsten in het buitenland
Samenvatting:In de aanvraag wordt niet inzichtelijk in hoeverre gastvrijheidskosten worden gefinancierd door vergunninghouders. Bovendien bestaat geen noodzaak om in Suriname een congres te houden, aangezien het meer voor de hand ligt om de Surinaamse artsen uit te nodigen naar Nederland. De Codecommissie neemt er voorts nota van dat de deelnemers in staat zullen worden gesteld hun verblijf in Suriname met drie dagen te verlengen, hetgeen ook nog eens onderstreept hoe hoog het belang van het verblijf aldaar – om andere dan wetenschappelijke redenen – door de aanvrager en/of de sponsors wordt ingeschat.