Datum uitspraak:16-7-2008
Datum publicatie:16-7-2008
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Samenkomsten in het buitenland|Dienstverlening
Relevante artikelen:6.3.1.; 6.3.3
Samenvatting:Het betreft een niet-geaccrediteerd symposium. Na het symposium vindt er een galadiner plaats met alle deelnemers. Op de laatste dag vindt van 11.00 tot 13.00 uur een ronde tafeldiscussie plaats. De gastvrijheid komt neer op een totaalbedrag van € 1037,00,- per persoon en overschrijdt de maximale grens van € 500,-. Per adviesuur wordt € 150,- vergoed, maar die vergoeding wordt weer verrekend met de bijdrage van de beroepsbeoefenaar aan het symposium. Bovendien staat de tijd besteed aan de introductie van de adviesraad niet in een redelijke verhouding tot de tijd te besteden aan advisering daarna: twee uur introductie en anderhalf uur advisering in de vorm van deelname aan de adviesraad op nader te bepalen data. Verrekening met een vooruitbetaling van een zo onduidelijke dienst heeft alle kenmerken van een poging de strikte regels voor gunstbetoon te omzeilen, aldus de Codecommissie. De locatie is op zich wel gerechtvaardigd.