Datum uitspraak:7-8-2008
Datum publicatie:7-8-2008
Instantie:Codecommissie
Onderwerp:Samenkomsten in het buitenland|Dienstverlening
Relevante artikelen:6.3.1.; 6.3.3
Samenvatting:Ten aanzien van het symposium op zich luidt het advies positief. Ook ten aanzien van de adviesraad op zich luidt het advies positief met dien verstande dat het bijeenbrengen van 15 Nederlandse of in Nederland werkzame groep artsen op dezelfde plaats en tijd vaak niet eenvoudig zal zijn. Daarom acht de Commissie het voornemen om in aansluiting op het symposium in Berlijn een bijeenkomst van de adviesraad te houden rationeel en wijst dit niet op een oneigenlijk motief. De vergoeding van € 150,- per uur wordt voor de onderhavige medisch specialisten ook niet onredelijk geacht. Echter, het koppelen van de verplichting tot dienstverlening aan het ontvangen van gunstbetoon voor het symposium, met gelijktijdige verrekening van de vergoeding voor de dienstverlening met de eigen bijdrage, wijst op een oneigenlijk motief. Het gevolg hiervan is dat gastvrijheid aan de deelnemers van het symposium te verstrekken boven de grens van € 500,- per persoon, hetzij om de leden van de adviesraad een hogere vergoeding toe te kennen dan toelaatbaar is. Om die reden is het advies negatief.