De Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG) vormt een integraal onderdeel van deze Gedragscode. Daarbij is met name het verbod op publieksreclame van belang voor geneesmiddelen:
  1. Indien deze uitsluitend op recept ter hand mogen worden gesteld;
  2. Indien deze zonder recept ter hand mogen worden gesteld en middelen bevatten als bedoeld in lijst I of II van de Opiumwet.
 Zie verder de toelichting op de definitie publieksreclame, artikel 3.1 onderdeel b.