Format voor disclosure slide

Format voor disclosure slide

Wanneer artsen tijdens een medisch congres een presentatie geven, is het van belang dat zij hun eventuele relaties met partijen uit de farmaceutische industrie of de medischehulpmiddelenindustrie voorafgaand aan de presentatie duidelijk kenbaar maken. Hiervoor is een format voor een disclosure slide ontwikkeld.