Aanmelden

Indien u zich wenst aan te melden voor een cursus dan kunt u een e-mail sturen naar cgr@cgr.nl onder vermelding van de volgende gegevens:

datum training
naam deelnemer + (eventueel) naam bedrijf waarvoor deelnemer werkzaam is
professionele achtergrond deelnemer (arts, apotheker, werkzaam farmaceutische industrie, etc.)
telefoonnummer
e-mailadres deelnemer
volledige factuuradres en eventueel een PO nummer voor factuur *

Deelnemers ontvangen een schriftelijke bevestiging van deelname per email.

* Indien PO nummer gewenst op factuur graag vermelden bij aanmelding. Wij brengen € 10,- administratiekosten in rekening als wij dit nummer achteraf moeten opvragen.