Kosten

De kosten voor de trainingen zijn als volgt:

Basiscursus
Leden van bij de CGR aangesloten koepelorganisaties  € 220,--
Overige ge├»nteresseerden     € 425,--

Verdiepingscursus
Leden van bij de CGR aangesloten koepelorganisaties  € 360,--
Overige ge├»nteresseerden     € 560,--

De genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Bij annulering binnen 14 dagen voor de trainingsdatum bent u ons het volledige bedrag verschuldigd.

Indien u wenst dat op de factuur een PO- of ordernummer wordt vermeld, dan dient u dit duidelijk bij de aanvraag aan te geven. Indien een dergelijk nummer achteraf moet worden opgevraagd wordt € 10,-- administratiekosten in rekening gebracht.