CGR cursus

Het doel van de deze cursus is om de cursist de werking van zelfregulering te laten begrijpen en een duidelijk begrip te geven van de regels en normen die centraal staan bij de zelfregulering. Tijdens de presentatie zullen de regels geduid worden aan de hand van CGR-procedures en voorbeelden uit de praktijk.

Inhoudelijk worden de volgende onderwerpen behandeld:

1. Overzicht juridisch kader
 • Wetgeving
 • Zelfregulering
2. Uitwerkingen CGR Gedragscode
 • Reclame en informatie
 • Uitingen en social media
 • Gunstbetoon
 • Geschenken
 • Gastvrijheid bij bijeenkomsten
 • Dienstverlening
 • Overige financiële relaties
 • Relaties met niet-beroepsbeoefenaren
 • Sponsoring
 • Relaties met patiëntenorganisaties
 • Transparantie financiële relaties
Programma:
10.00-12.30 reclame-uitingen en gunstbetoon (onderdelen geschenken en gastvrijheid)
12.30-13.30 lunch
13.30-14.15 presentatie IGJ
14.30–16.30 gunstbetoon (dienstverlening) en overige financiële relaties

Aantal deelnemers: minimaal 15, maximaal 20

Cursusdata 2024:
1 februari 2024 - locatie: Hotel Van der Valk in Breukelen (VOL)
5 september 2024 - locatie: Hotel Van der Valk in Breukelen

De instructies voor het aanmelden vindt u hier.